Obsługa Ekonomiczno Prawna
Firma Doradcza
40-709 Katowice
ul. Panewnicka 28/4

"Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywanym zawodem fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich."

"Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywanym zawodem fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich."